Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AW stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AW stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2011Z 2012Z 2013Z
AWII4023
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie udziału w korektach i opracowania, w wersji papierowej lub elektronicznej, projektu detalu (szkice, rysunki w skali oraz syntetyczny opis).

Założenia i cele przedmiotu:

W trakcie zajęć studenci rozwiązują problemy budowlane i konstrukcyjne w swoich pracach dyplomowych. Celem zajęć jest opracowanie detalu konstrukcyjno-budowlanego związanego z zakresem projektowym opracowywanego projektu

dyplomowego. Zajęcia zwracają uwagę na specyfikę współpracy architekta wnętrz ze specjalistą konstruktorem.

Metody dydaktyczne:

Korekty projektów indywidualnych. Postęp i efekty pracy indywidualnej omawiane są podczas moderowanych prezentacjach w grupach wsparte wykładami z zagadnień specjalistycznych. Konieczne może być samodzielne, krytyczne przestudiowanie literatury specjalistycznej – ukierunkowane przez specjalistę konstruktora.

Strona przedmiotu
AWII4034
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

Wiedza na temat przemian w kulturze i sztuce światowej po 1980 roku oraz najważniejszych zagadnień i problematyki sztuki ostatnich dekad.

Metody dydaktyczne: wykład

Strona przedmiotu
AWII4022
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: projektowanie architektury wnętrz 2.

Forma i warunki zaliczenia: projekt wykonywany pod kierunkiem promotora, konsultowany przez specjalistów, oceniany i dopuszczany do obrony przez promotora.

Założenia i cele przedmiotu: opracowanie projektu wnętrz o złożonym układzie funkcjonalnym. Przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania i rozwiązywania problemów projektowych, podejmowania decyzji. Wykształcenie umiejętności rozmowy i współpracy z innymi projektantami. Utrwalenie umiejętności interpretacji inspiracji twórczych z poszanowaniem własności intelektualnej osób trzecich.

Metody dydaktyczne: dyskusje, indywidualne korekty projektu oraz pracy pisemnej.

Strona przedmiotu
AWII4007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWII4021
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne: brak.

Forma i warunki zaliczenia: opracowanie multimedialne zagadnień związanych z tematyką dyplomu. Zaliczenie na podstawie wartości użytkowej i edukacyjnej przygotowanych materiałów oraz stopnia zaangażowania i aktywności na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Pogłębianie umiejętności wyszukiwania niezbędnych materiałów wyjściowych z poszanowaniem własności intelektualnej innych osób. Przećwiczenie wypowiedzi i prezentacji przed szerszym gronem słuchaczy w połączeniu z krytyczną dyskusją. Zapoznanie z zasadami tworzenia pracy pisemnej o charakterze naukowym będącej częścią składową pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne: indywidualne prezentacje materiałów przygotowanych przez studentów. Dyskusja. Korekta opracowań pisemnych.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)