Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AW stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AW stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z
AWII2033 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: wykład obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu: znajomość dziejów estetyki i teorii sztuki

Metody dydaktyczne:wykład

Strona przedmiotu
AWII2030 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:Zaliczenie wykładów z historii architektury na pozionie studiów inżynierskich, historii architektury wnętrz i mebli 1

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie przemian wnętrz i mebli . Uchwycenie uwarunkowań i logiki ich rozwoju. Zdobycie umiejętności systematyzowania zjawisk.

Metody dydaktyczne:wykład

Strona przedmiotu
AWM2030 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWM2003 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWM2034 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWII2002 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu: projektowanie architektoniczne 1

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na oceny:

- projekty klauzurowe;

- kompletny projekt semestralny (sytuacja skala 1:500; rzuty, przekroje, elewacje, makieta skala 1:200).

Założenia i cele przedmiotu:

Koncepcja formy, winna w specyficznych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, umożliwić właściwą przyjętej przez autora specyfice obiektu ekspresję. Pochodną tej koncepcji winno być rozwiązanie konstrukcyjno-budowlane.

Metody dydaktyczne:

Klauzura, projektowanie, dyskusja.

Strona przedmiotu
AWII2006 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 90 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 90 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru.

Wymagania wstępne: Projektowanie architektury wnętrz 1.

Forma i warunki zaliczenia:

1) wykonanie kompletnego projektu wnętrz w przestrzeni użyteczności publicznej wraz ze szczegółowym określeniem wyposażenia (wybranym z katalogów lub opracowanym indywidualnie);

2) oddanie w ustalonym terminie projektu do oceny przejściowej i końcowej;

3) obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów PB.

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie kreatywności projektanta w zderzeniu z realiami wynikającymi z projektowania we wnętrzach użyteczności publicznej. Rozróżnienie zakresu potrzeb i sposobu ich zaspokajania w zależności od sposobu użytkowania przestrzeni. Określenie zasadności doboru materiałów wykończeniowych.

Metody dydaktyczne: prowadzenie korekt indywidualnych połączonych ze zbiorową dyskusją prowadzącą do rozstrzygania zasadniczych kierunków rozwiązań projektowych.

Strona przedmiotu
AWM2005 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 75 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 75 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 75 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 75 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 75 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWII2015 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Design (Dizajn) - jest nośnikiem wielu cech dobrego projektowania zawierające takie pojęcia jak: ergonomia, antropometria, stylistyka i proporcje, odpowiedzialność projektowa i ograniczenia technologiczne, finansowe i marketingowe oraz ograniczenia pozorne (np. talerz nie musi być okrągły), technologii wytwarzania i znajomości materiałów itp.

Podstawowe zagadnienia

produkt - użytkownik

przedmiot - otoczenie

funkcja - technologia - forma

przedmiot - produkt

Podstawowe umiejętności:

współpraca w zespole

metodyka postępowania

wiedza (zdobywanie i analiza informacji)

przekaz rozwiązania

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Projekt wstępny – koncepcyjny,( analiza pod względem ergonomii, funkcji, formy, walorów estetycznych, konstrukcji, technologii) - wykonanie dokumentacji wstępnej na ocenę,

Wykonanie projektu - część graficzna, makieta - prototyp, obrona projektu – ocena końcowa.

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
AWM2007 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWII2113 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Pracownia specjalistyczna

Wymagania wstępne:Podstawowa znajomość zasad kompozycji przestrzennej.

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczanie.

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie techniki warsztatowej,umożliwiającym wykonanie dzieła w oparciu o daną technologię.Oraz nabycie umiejętności projektowania, modelowania i realizowania zagadnień rzeźbiarsko-architektonicznych.

Metody dydaktyczne:Praktyczna realizacja obiektów rzeźbiarskich poprzez modelowanie w materiale wzbogacona korektą na każdym etapie pracy.

Strona przedmiotu
AWII2114 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzeń otwarta i zamknięta.

Poszukiwanie charakteru przestrzeni, jej znaczenia w oparciu o proste środki formalne. Odrzucenie, rezygnacja z elementów przesłaniających pierwotny sens przestrzeni i skupienie się na archetypowych aspektach jej odczuwania. Możliwość doświadczenia jej wszystkimi zmysłami.

Strona przedmiotu
AWII2118 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

MULTIMEDIALNA Kreacja w Przestrzeni – Architektury, Natury.

Poznanie wzajemnych zależności i współdziałania środków multimedialnych - interaktywnych oraz świadome stosowanie narzędzi opartych na platformie analogowej i cyfrowej do kreacji artystycznej w przestrzeni rzeczywistej oraz wirtualnej służącej komunikacji.

Strona przedmiotu
AWII2130 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma i warunki zaliczenia:egzamin w formie testu zamknietego

Założenia i cele przedmiotu: zaznajomienie z podstawowymi pojeciami etycznymi i kierunkami w etyce z uwzglednieniem jej dziejów

Metody dydaktyczne:wykład

Strona przedmiotu
AWM2115 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przestrzeń otwarta i zamknięta. Poszukiwanie charakteru przestrzeni, jej znaczenia w oparciu o proste środki formalne. Odrzucenie, rezygnacja z elementów przesłaniających pierwotny sens przestrzeni i skupienie się na archetypowych aspektach jej odczuwania. Możliwość doświadczenia jej wszystkimi zmysłami.

Strona przedmiotu
AWM2036 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWM2009 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie struktur meblowych o złożonych funkcjach t.j mebli

unikatowych, mebli zintegrowanych z koncepcją plastyczną wnętrza, dla osób niepełnosprawnych, mebli systemowych.

Strona przedmiotu
AWII2031 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i instytucji.

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Kształtowanie umiejętności rozumienia istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji oraz zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania, a także opisu i analizy jego problemów.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, pogadanka, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna stosowane wraz z prezentacją multimedialną.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)