Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka o obiegu zamkniętym ZS041057
Reguły punktacji przedmiotu

MIZDN - zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia
MIZZN - Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MIZDN
zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia
MIZZN
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2020L - ...)
2
(2020L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)