Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka X62050
Reguły punktacji przedmiotu

BDUN - Budownictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
BDUN
Budownictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia
Ogólne
OG
nie zdefiniowano 1
(2006L - 2006L)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)