Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo miejskie X13141
Reguły punktacji przedmiotu

BDKBI - Budownictwo - Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, niestacjonarne, drugiego stopnia
BDZM - Budownictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
BDKBI
Budownictwo - Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, niestacjonarne, drugiego stopnia
BDZM
Budownictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2008Z - ...)
3
(2009Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)