Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski LN04454
Reguły punktacji przedmiotu

LIN - logistyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia
LOGZN - Logistyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LIN
logistyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia
LOGZN
Logistyka, niestacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2012L - 2013Z)
2
(2013L - ...)
1
(2012L - 2013Z)
2
(2013L - ...)
Punkty za Przedmioty Językowe
PPJ
nie zdefiniowano 1
(2015L - ...)
nie zdefiniowano
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)