Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie aplikacji w języku JavaScript (przedmiot obieralny) INZ1PJS
Reguły punktacji przedmiotu

INFN14 - Informatyka, niestacjonarne , pierwszego stopnia, 3,5 letnie
INFN19 - Informatyka, niestacjonarne , pierwszego stopnia, 3,5 letnie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INFN14
Informatyka, niestacjonarne , pierwszego stopnia, 3,5 letnie
INFN19
Informatyka, niestacjonarne , pierwszego stopnia, 3,5 letnie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2018Z - ...)
5
(2018Z - ...)
Punkty za Przedmioty Obieralne
PPO
nie zdefiniowano 1
(2018Z - ...)
1
(2018Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)