Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dydaktyczna IB2006
Reguły punktacji przedmiotu

BDSDS - Budownictwo, stacjonarne, trzeciego stopnia
ISDS - Inżynieria Środowiska, stacjonarne, trzeciego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
BDSDS
Budownictwo, stacjonarne, trzeciego stopnia
ISDS
Inżynieria Środowiska, stacjonarne, trzeciego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012L - 2013L)
1
(2014L - ...)
2
(2012L - 2013L)
1
(2014L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)