Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie w-1 AWIP5112
Reguły punktacji przedmiotu

ARWNP - Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWNP8 - Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ARWNP
Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWNP8
Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019Z - 2020Z)
2
(2021Z - ...)
Punkty za Przedmioty Obieralne
PPO
nie zdefiniowano 1
(2019Z - 2020Z)
1
(2021Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)