Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia architektury powszechnej 2 AUI2024
Reguły punktacji przedmiotu

ARCH - Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARCH8 - Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARIUN - Architektura i Urbanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWNP - Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ARCH
Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARCH8
Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARIUN
Architektura i Urbanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWNP
Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012L - ...)
3
(2020L - ...)
3
(2012L - ...)
3
(2016L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)