Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 1 AUI1018
Reguły punktacji przedmiotu

ARCH - Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARCH8 - Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARG - Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARIUN - Architektura i Urbanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWN - Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWNP - Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ARCH
Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARCH8
Architektura, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARG
Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARIUN
Architektura i Urbanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWN
Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
ARWNP
Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012Z - ...)
2
(2020Z - ...)
3
(2012Z - ...)
3
(2012Z - ...)
3
(2015Z - ...)
3
(2016Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)