Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Facilities for waste-water treatment 19284207H
Reguły punktacji przedmiotu

ISN_ISE - Inżynieria Środowiska - ISE stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ISN_ISE
Inżynieria Środowiska - ISE stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2022L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)