Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamenty specjalne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X12219
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundamenty specjalne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Wymagania:

Mechanika konstrukcji inżynierskich X01203

Założenia (prorekwizyty):

Mechanika konstrukcji inżynierskich X01203

Skrócony opis:

Współczesne metody fundamentowania głębokiego. Współpraca fundamentu z podłożem. Wpływ różnych faz robót fundamentowych na zmiany poziomów wód i osiadania podłoża i budowli w sąsiedztwie. Programy komputerowe PLAXIS I MIDAS do obliczeń skomplikowanych zagadnień geotechnicznych. Przykłady współczesnych rozwiązań geotechnicznych z kraju i świata.

Pełny opis:

Pale i fundamenty na palach. Metody oceny jakości wykonania pali. Współpraca pala z gruntem przy obciążeniach pionowych i poziomych. Ścianki szczelne i szczelinowe przy wykonywaniu zabezpieczeń głębokich wykopów. Problemy wynikające z odciążenia podłoża, obniżenia poziomu wód gruntowych w wyniku odwodnienia. Możliwość podniesienia poziomu zwierciadła wody gruntowej jako efekt utrudnień filtracji w wyniku wykonania budowli. Opis możliwości obliczeniowych programów komputerowych PLAXIS i MIDAS. Modele gruntu stosowane w programach komputerowych PLAXIS i MIDAS.

Literatura:

1. Gwizdała K., Kowalski J.R.: Prefabrykowane pale wbijane; Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej; Gdańsk 2005;

2. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia.Tom 1; PWN, Warszawa 2010;

3. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Badania i zastosowania. Tom 2 ; PWN, Warszawa 2013;

4. Starosolski W.: Konsrukcje żelbetowe, PWN, Warszawa 2011;

5. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

6. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykowy; WKŁ, Warszawa 2010;

7. SzojdaA.: Analiza numeryczna wpływu nieciągłych deformacji podłoża na budynki ścianowe; Wyd. Politehniki Śląskiej, Gliwice 2009;

8. Atkinson J.H.: The mechanics of soils and foundations. Taylor and Francis, New York, 2007,

9. Instrukcja do programu Plaxis 2D

Efekty uczenia się:

Zna nowoczesne metody fundamentowania głębokiego. Zna zagadnienia współpracy pala, ścianki szczelnej i szczelinowej z gruntem. Zna zagadnienia wpływu budowli na jej sąsiedztwo. Zna programy komputerowe Plaxis i Midas.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składa się z czterech pytań weryfikujących efekty kształcenia EK1, EK2, EK3, EK4, EK5. Student odpowiada na wszystkie pytania oceniane w skali: 2,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładu jest uzyskanie minimalnej oceny 3,0 z trzech pytań. Pozostałe oceny zależą od jakości odpowiedzi na pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)