Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje inżynierskie z betonu

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X12135
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje inżynierskie z betonu
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli, Wytrzymałość materiałów II, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje sprężone.

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kształtowania, wymiarowania i konstruowania przestrzennych ustrojów nośnych z betonu.

Metody dydaktyczne:Wykłady i ćwiczenia projektowe

Pełny opis:

Treści programowe:Cienkie powłoki żelbetowe-klasyfikacja,podstawy teoretyczne obliczeń sił wew.w powłokach obrotowych wg teorii błonowej i zgięciowej.Przekrycia cylindryczne i tarczownicowe:projektowanie,obliczanie,konstrukcja i przykłady zastosowań.Żelbetowe belki ściany,obliczanie,wymiarowanie zbrojenia i konstrukcja.Żelbetowe ściany oporowe,kontrola stateczności,typy konstrukcji i metody ich projektowania.Zbiorniki na ciecze o kształcie prostopadłościennym,wyznaczanie sił wew.zasady wymiarowania i konstruowanie,szczelność zbiorników wg Eurokodu 2-część3.Zbiorniki na ciecze typu obrotowego,statyka,wymiarowanie i konstruowanie.Silosy żelbetowe cylindryczne i prostopadłościenne,europejskie metody wyznaczania obciążeń wg Eurokodu 1 część4.Żelbetowe i sprężone silosy–obliczenia statyczne,wymiarowanie i konstruowanie przekrojów

Efekty kształcenia:Umiejętność formułowania schematów statycznych z zastosowaniem uproszczonych metod analizy statycznej i wymiarowania ustrojów z betonu

Literatura:

a) podstawowa:

1. Grabiec K.:Żelbetowe konstrukcje cienkościenne.Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa Poznań,1999

2. Starosolski W.: Konstrukcje Żelbetowe: Wydawnictwo Naukowe PWN. Tom 2 i 3. Wyd. 10. Warszawa, 2006,

3. PN-EN 1992-3:2006. Projektowanie konstrukcji żelbetowych. Silosy i zbiorniki.Warszawa, 2006, Tom I, II i III

4. PN-EN 1991-4:2006.Oddziaływania na konstrukcje–Silosy i zbiorniki na ciecze

b) uzupełniająca:

1. Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Tom IV. Wydawn. Arkady, Warszawa.,1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łapko
Prowadzący grup: Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łapko
Prowadzący grup: Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)