Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje zespolone

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X12130
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje zespolone
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Konstrukcje zespolone

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje Stalowe

Forma i warunki zaliczenia:Kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie zasad projektowania konstrukcji zespolonych

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Treści programowe:Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, zasady kształtowania, materiały i ich charakterystyki. Metody analizy elementów zginanych, podstawowe założenia, klasyfikacja przekrojów zespolonych. Stany graniczne nośności elementów zginanych. Sprężysta nośność na zginanie. Nośność plastyczna na zginanie przy pełnym i częściowym zespoleniu. Nośność przekrojów poprzecznych belek częściowo i w pełni obetonowanych. Połączenie płyty z belką, rodzaje łączników. Podłużne siły ścinające w belkach. Podatność łączników. zasady obliczania łączników sztywnych, sworzniowych i wiotkich. Stany graniczne użytkowalności; ugięcia i zarysowanie.Zespolone elementy ściskane osiowo i mimośrodowo, zasady ich projektowania.

Efekty kształcenia:Poznanie metod projektowania zepolonych konstrukcji

.

Literatura:

a) podstawowa:Kucharczuk A.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, Arkady 2007

Furtak T. : Mosty zespolone Arkady 2004

Łapko A.: Projektowanie konstrukcji żelbetowych. Arkady 2001

b) uzupełniająca:

PN-EN 1994-1-1. Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych Część 1-1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Malesza
Prowadzący grup: Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Malesza
Prowadzący grup: Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)