Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sprężystości i plastyczności

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: X02210kbi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sprężystości i plastyczności
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych:

Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach i napisać 2 prace kontrolne w semestrze.

praca kontrolna nr 1 – naprężenia w punkcie zależne od orientacji przekroju, obciążenia brzegowe, równania Naviera, tensor naprężenia –transformacja układu odniesienia

praca kontrolna nr 2 - tensor naprężenia i odkształcenia, naprężenia główne, odkształcenia główne, PSN, PSO, wykorzystywanie funkcji naprężeń Airy’ego do rozwiązywania zagadnień płaskich,

Kolokwia są punktowane. Ostateczna ocena wynika z sumy uzyskanych punktów.

Kryteria oceny:

5,0 gdy student zdobył 100-96% wszystkich punktów możliwych do uzyskania na

ćwiczeniach

4,5 95%-86%

4,0 85%-76%

3,5 75%-66%

3,0 65%-51%

2,0 poniżej 51%

Warunki zaliczenia wykładu:

Egzamin ma formę pisemną zawierającą zagadnienia teoretyczne i zadania praktyczne. Poszczególne zagadnienia są punktowane.

Kryteria oceny:

5,0 gdy student zdobył 100-96% wszystkich punktów możliwych do uzyskania na egzaminie

4,5 95%-86%

4,0 85%-76%

3,5 75%-66%

3,0 65%-51%

2,0 poniżej 51%

nr efektu kształcenia metoda weryfikacji efektu kształcenia

EK1 egzamin pisemny z wykładu, kolokwium z ćwiczeń

EK2 egzamin pisemny z wykładu, kolokwium z ćwiczeń

EK3 egzamin pisemny z wykładu, kolokwium z ćwiczeń

EK4 egzamin pisemny z wykładu,

EK5 egzamin pisemny z wykładu,

EK6 egzamin pisemny z wykładu, kolokwium z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krętowska
Prowadzący grup: Joanna Krętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)