Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika czasu wolnego

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TN03327
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika czasu wolnego
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - TiR niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:podstawowy

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zasad i sposobów zagospodarowania czasu wolnego

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie ze sposobami aktywnego wykorzystania czasu wolnego i racjonalnym jego zagospodarowaniem.

Metody dydaktyczne: wykład, pogadanka, metody problemowe. dyskusja, ćwiczenia.

Pełny opis:

Treści programowe:Definicje pedagogiki czasu wolnego, Czas wolny wybranych grup społecznych i zawodowych, Budżet czasu wolnego, Planowanie i programowanie czasu wolnego, Struktura czasu wolnego, Koncepcje zagospodarowania czasu wolnego w środowisku miejskim i wiejskim, Model wychowania społeczeństwa w gospodarce rynkowej, Pedagogiczne aspekty funkcjonowania czasu wolnego, Efekty wykorzystania czasu wolnego, Wychowawcze znaczenie czasu wolnego.

Efekty kształcenia:Przekonanie o potrzebie edukacji pedagogicznej w wychowaniu przy spędzaniu czasu wolnego. Wdrożenie zasad i norm w wychowaniu różnych grup społecznych i zawodowych w czasie wolnym.

Literatura:

a) podstawowa:J.Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. Druk Tur Sp. z.o.o., Warszawa 2004; W.Śliwiński, Pedagogika czasu wolnego rekreacji i turystyki, Wyd. ,,Ławica", Poznań 1999; M. Walczak, Koncepcja czasu wolnego A-dra Kamińskiego, WSP, Zielona Góra, 1996

b) uzupełniająca:B.H.Jung, Ekonomia czasu wolnego, PWE, Warszawa 1989; B.Marciszewska, Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, Wyd. AWF, Gdańsk 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Danuta Szpilko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Danuta Szpilko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)