Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: LN1002r
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski 1
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym (umiejętność komunikacji w prostych, codziennych sytuacjach, opanowane podstawowe zasady gramatyki — odmiana czasowników, rzeczowników i przymiotników, zastosowanie przyimków)

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (maksymalna liczba nieobecności 6 godz.)

- prace domowe

- aktywny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

• Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i umiejętności przetwarzania informacji;

• Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych;

• Rozwijanie kompetencji językowych dla potrzeb akademickich i zawodowych;

• Dalsze poszerzanie i utrwalanie słownictwa

Metody dydaktyczne:

• mówienie – praca w parach, wypowiedzi na zadany temat

• pisanie (list, krótki opis, CV)

• rozumienie tekstu mówionego

• rozumienie tekstu pisanego

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka:

•styl życia

•zakupy w Internecie

•środowisko akademickie

•pasje

Słownictwo: słownictwo dotyczące różnych stylów życia, preferencje, zakupy; słownictwo związane z edukacją; słownictwo związane z opisywaniem zainteresowań; leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne:

formy osobowe czasowników we wszystkich czasach;

czasowniki dokonane i niedokonane, zwrotne i nieregularne;

formy deklinacyjne rzeczowników I i II deklinacji;

końcówki rodzajowe przymiotników;

liczebniki główne i porządkowe.

Efekty kształcenia:

Student potrafi formułować wypowiedzi na tematy omawiane podczas zajęć. Jest w stanie napisać krótki list i CV. Operuje słownictwem dotyczącym życia codziennego.

Literatura:

a) podstawowa:

Konopka B., Język rosyjski w ćwiczeniach.Wyd. PW, Warszawa 2010;

Dziewanowska D., Грамматика без проблем, WSiP 2005;

Ślusarski Sz., Tiereszczenko I., Język rosyjski - Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1 – 3, Poznań 2004.

b) uzupełniająca:

Duchnowska D.,Русский язык – подготовительные материалы к экзамену TELC, Wyd. SPNJO PK, Kraków 2004;

Szczepaniak M., Diełowaja riecz 2, Rea 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba, Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Suchodoła
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 82 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eugenia Suchodoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)