Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L13188
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności sporządzania opracowań o charakterze naukowo-technicznym oraz pracy dyplomowej magisterskiej.Rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy projektowej lub badawczej. Poszerzenie umiejętności opracowywania, krytycznej oceny i prezentacji efektów badań doświadczalnych i prac studialnych.

Pełny opis:

Analiza zagadnień z zakresu prac dyplomowych. Prezentacje wybranych specjalistycznych zagadnień z zakresu budownictwa, dyskusja rozwiązań. Trendy rozwojowe w budownictwie i ważne osiągnięcia w zakresie specjalności. Zasady formułowania i testowania hipotez związanych z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi. Zasady przygotowywania opracowań o charakterze naukowo-technicznym. Praktyczne zastosowanie prawa ochrony własności intelektualnej. Krótka notka dotycząca zagadnień naukowych lub technicznych z zakresu pracy magisterskiej.

Literatura:

1. Rawa T.:Metodyka wykonywania inż. i mgr. prac dyplomowych, Wyd. Akad.Roln., Olsztyn,1999

2. Grzybowski P., Sawicki K.:Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Wyd.Impuls, 2010

3.Zenderowski R.:Prace magisterskie. Wydawnictwo CEDEWu.pl, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami budownictwa. Interpretuje wyniki badań lub/i prac studialnych i formułuje wnioski z nich wynikające. Potrafi przygotować krotką notkę przedstawiającą w sposób popularny istotę problemu naukowego lub technicznego. Przygotowuje prezentację multimedialną opisującą dany problem. Potrafi korzystać z internetowych zasobów baz danych. Przedstawia prezentację multimedialną wraz z wnioskami, przekonuje, dyskutuje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium polega na wygłoszeniu prezentacji wspomaganej multimedialnie z zakresu realizowanego tematu pracy dyplomowej magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łapko
Prowadzący grup: Andrzej Łapko, Czesław Miedziałowski, Jerzy Szlendak, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Walery Jezierski, Andrzej Łapko, Jerzy Szlendak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Łapko, Czesław Miedziałowski, Rościsław Tribiłło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Łapko, Rościsław Tribiłło, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)