Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo miejskie

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L12141
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo miejskie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy (studia II stopnia, specjalność KBI)

Wymagania wstępne: Wytrzymałość materiałów, Budownictwo ogólne, Mechanika budowli, Mechanika gruntów, Konstrukcje betonowe, murowe i stalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie przestrzennej pracy konstrukcji budynków. Modele obliczeniowe różnych rodzajów konstrukcji budynków przy analizach statycznych i dynamicznych. Zastosowanie metod numerycznych. Aktualne zasady projektowania różnych rodzajów budynków.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe

Pełny opis:

Treści programowe: Rodzaje budynków i systemów. Kształtowanie konstrukcji budynku, schematy pracy. Praca przestrzenna konstrukcji nośnej budynku. Sztywność przestrzenna. Złącza i połączenia w budynkach. Modele obliczeniowe: jednowymiarowe, ramowe, pasmowe, elementów skończonych.Zastosowanie metod numerycznych. Współpraca konstrukcji budynków z podłożem gruntowym. Obliczenia statyczne i projektowanie elementów budynków: ścianowych, szkieletowych, płytowo-słupowych, trzonowych, powłokowych, specjalnych. Posadowienia głębokie i przy sąsiadach. Obciążenia parasejsmiczne i nietypowe budynków.

Efekty kształcenia: Rozumienie przestrzennej pracy konstrukcji budynków. Umiejętność tworzenia modeli obliczeniowych różnych rodzajów konstrukcji budynków przy analizach statycznych i dynamicznych. Umiejętność zastosowania metod numerycznych. Poznanie aktualnych zasad projektowania różnych rodzajów budynków.

Literatura:

a) podstawowa:

Lewicki B., i inni: Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi, 1979

Dowgird R.: Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe, 1975

Ajdukiewicz A., Starosolski W.: Żelbetowe ustroje płytowo – słupowe, 1979

Sieczkowski J.: Projektowanie budynków wysokich z betonu, 1976

Polskie Normy i Eurocody

b) uzupełniająca:

Praca zbiorowa : Mechanika budowli w ujęciu komputerowym, Arkady, 1994

Rosman P.: Obliczanie ścian usztywniających osłabionych otowrami. Arkady, 1971

Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe. Arkady, 2002-2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Miedziałowski
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Czesław Miedziałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Miedziałowski
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Czesław Miedziałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Czesław Miedziałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Miedziałowski
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Czesław Miedziałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)