Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Złożone konstrukcje betonowe

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L01313
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Złożone konstrukcje betonowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy - st. stacjonarne II stopnia ID i IPB

Wymagania wstępne:Technologia betonu, Mechanika Budowli, Konstrukcje betonowe

Forma i warunki zaliczenia:kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Wiadomości dotyczące projektowania konstrukcji z betonu: zbiorników, tarcz, elementów sprężonych, ustrojów nośnych budynków przemysłowych

Metody dydaktyczne:wykłady: tradycyjne, problemowe, konwersacyjne

Pełny opis:

Treści programowe:tarcze, tarczownice, zbiorniki prostopadłościenne na ciecze i materiały sypkie, bunkry, silosy, przekrycia powłokowe, sprężenie rur i zbiorników, konstrukcja hal przemysłowych

Efekty kształcenia:opanowanie warunków kształtowania i projektowania konstrukcji wg pkt. 6

Literatura:

a) podstawowa:

1. Ajdukiewicz A., Mames J.: Konstrukcje z betonu sprężonego, Polski Cement, Kraków 2004

2. Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. T. IV, Wyd. Arkady, 1991

3. Włodarczy W., Kowalski A., Pietrzak K.: Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych, Pol. W., 1995

4. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PKN

5. EN 1992-1-1: 2004 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

b) uzupełniająca:

1.Grabiec K.: Żelbetowe konstrukcje cienkościenne, Wyd. PWN, Warszawa-Poznań, 1999

2.Mrozek W.: Budownictwo przemysłowe. Cz. I i II, Politechnika Białostocka, 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Julita Krassowska, Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kosior-Kazberuk
Prowadzący grup: Julita Krassowska, Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Syczewski
Prowadzący grup: Mariusz Gnatowski, Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)