Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sprężystości i plastyczności

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: L01118
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sprężystości i plastyczności
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Teoria sprężystości i plastyczności

Wymagania wstępne: Mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechania budowli.

Forma i warunki zaliczenia: pisemne zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne i wykład

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe założenia teorii sprężystości. Stan naprężenia. Naprężenia główne. Płaski stan naprężenia. Tensor odkształcenia. Płaski stan odkształcenia. Uogólnione prawo Hooke'a. Równania teorii sprężystości. Rozwiązywanie zagadnień płaskich. Funkcja naprężeń w Airye'go. Płaskie zagadnienia teorii sprężystości we współrzędnych prostokątnych i biegunowych. Teoria płyt cienkościennych. Płyty prostokątne i kołowe. Elementy teorii plastyczności. Teoria nośności granicznej.

Efekty kształcenia: Przedmiot umożliwia rozwiązywanie płaskich praktycznych zagadnień inżynierskich z wykorzstaniem teorii sprężystości oraz zrozumienie problemu nośności granicznej wykorzystując teorię plastyczności.

Literatura:

a) podstawowa:

Marian Paluch,Podstawy teorii sprężystości i plastyczności z przykładami, Wyd. Polit. Krakoowskiej 2006

Nowacki W., Teoria sprężystości, PWN, 1973.

Timoshenko S., Goodier J. M., Teoria sprężystości, Arkady, 1951.

b) uzupełniająca:

Lesław Brunarski, Marek Kwieciński Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności, Warszawa 1976

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krętowska
Prowadzący grup: Joanna Krętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krętowska
Prowadzący grup: Joanna Krętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Krętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krętowska
Prowadzący grup: Joanna Krętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krętowska
Prowadzący grup: Joanna Krętowska, Damian Siwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)