Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka II

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: KN02001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka II
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - ZIP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowej wiedzy z matematyki wyższej jako narzędzia w zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, rozumienia i znaczenia pojęć. Ponadto celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności efektywnego wykorzystania rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej do formułowania problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz konstrukcji rozwiązań i analizy wyników. Kompetencje społeczne: umiejętność współpracy w grupie oraz argumentacji wyborów rozwiązania zadań matematycznych

Pełny opis:

udział w wykładach 15

udział w ćwiczeniach 15

przygotowanie do ćwiczeń 5

wykonywanie zadań domowych 5

udział w konsultacjach 5

przygotowanie do zaliczenia wykładu 3

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 2

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza Matematyczna 1, GiS, Wrocław 2007.

2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza Matematyczna 2, GiS, Wrocław 2007.

3. Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra Liniowa 1, GiS, Wrocław 2007.

4. Batóg B., Bieszk-Stolorz B., Foryś I., Guzowska M., Helberlein K., Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Teoria,przykłady, zadania, Difin2016..

Literatura uzupełniająca

1. Żakowski W., Decewicz G., Matematyka, cz. I, WNT, Warszawa 1984.

2. Żakowski W., Kołodziej M., Matematyka, cz. II, WNT, Warszawa 1984.

3. Bartosiewicz Z., Mozyrska D., Pawłuszewicz E., Matematyka, PB, Białystok 1998.

4. Kucharska-Raczunas A., English for mathematics for students of technical studies, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

5. Sokołowska K., Dębkowska K., Matematyka dla studiujących nauki ekonomiczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

EU1 Student identyfikuje podstawowe definicje i twierdzenia matematyczne

EU2 Student rozumie znaczenie matematyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji

EU3 Student posługuje się podstawową wiedzą z analizy matematycznej i algebry liniowej

EU4 Student rozwiązuje zadania dotyczące wybranych działów

EU5 Student współpracuje w grupie i umie argumentować swoje wybory

Metody i kryteria oceniania:

wykład - metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów (konwersacja)

ćwiczenia – metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna, praca w grupach, praca samodzielna)

Kryteria oceniania:

wykład - egzamin pisemny; ćwiczenia - kolokwium, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska, Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska, Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Madras-Kobus
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska, Beata Madras-Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Łach
Prowadzący grup: Bazyli Krupicz, Jan Łach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dębkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dębkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Jarocka, Dorota Mierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska, Dorota Mierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Kępczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)