Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Air Protection

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00025
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Air Protection
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

Definition of air pollution, basic classification of sources (natural, anthropogenic, stationary, mobile, dispersed). Major information about gaseous pollutants: carbon oxide, sulfur dioxides, nitrogen oxides, ect. and their effects on ambient air. Models of pollution dispersion in atmosphere. Identification and determination of the concentration of gas pollution in the context of permissible levels. Methods, technologies and equipment of pollutants removal. Technologies of emission control: carbon oxide, sulfur dioxides, nitrogen oxides. Elaboration of a air protection project. Calculations of emission levels of selected gaseous pollutants, designing of equipment and technologies protecting the quality of ambient air.

Skills: Mastering the skills and competence of the understanding of phenomena and processes in the atmosphere, principles of operation, designing and use of equipment and technologies protecting the quality of ambient air.

Form of assessment: Project, oral presentation of its results

Requirements:

Basic knowledge of physics, chemistry, process engineering

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szatyłowicz
Prowadzący grup: Ewa Szatyłowicz, Joanna Szczykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)