Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Altemative Energy Sources

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: EE1202
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Altemative Energy Sources
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty A - ISR stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i zapoznanie studentów z urządzeniami do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby grzewcze budynku oraz na cele ciepłej wody użytkowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

- wprowadzenie, klasyfikacja odnawialnych (niekonwencjonalnych) źródeł energii,

- wykorzystanie energii wiatru,

- wykorzystanie energii wód powierzchniowych,

- wykorzystanie energii geotermalnej,

- promieniowanie słoneczne i sposoby jego wykorzystania,

- systemy pasywne – architektura słoneczna,

- systemy aktywne - instalacje z kolektorami słonecznymi,

- instalacje z ogniwami fotowoltaicznym,

- rodzaje pomp ciepła i zasada ich działania, ze szczególnym uwzględnieniem sprężarkowych pomp ciepła,

- sposoby wykorzystania energii niskoparametrowej otoczenia,

- rodzaje i sposoby wykorzystania biomasy.

Literatura:

1. Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, 2006 r.

2. Praca zbiorowa. Kolektory słoneczne. Poradnik wykorzystania energii słonecznej. COBI, Warszawa, 2001 r.

3. Praca zbiorowa. Systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej. Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2000 r.

4. Rubik M. Pompy ciepła. BOINTE, Warszawa, 1996 r.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z wykładów jest formie pisemnej.

W celu otrzymania oceny pozytywnej, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum sześć z dziesięciu pytań podanych przez prowadzącego zajęcia. Zagadnienia przed zaliczeniem są podawane do samodzielnego opracowania i pokrywają się z tematami przedstawionymi na wykładach. Kryteria oceny:

- 6 poprawne odpowiedzi z 10 - ocena dostateczna,

- 8 poprawne odpowiedzi z 10 - ocena dobra,

- 10 poprawne odpowiedzi z 10 - ocena bardzo dobra.

(uwzględniona będzie również gradacja ocen: 3,5; 4,5)

Dla osób, które wolą odpowiedź ustną, po wcześniejszym ustaleniu, dopuszcza się odpowiedź ustną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rynkowski
Prowadzący grup: Piotr Rynkowski, Tomasz Teleszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)