Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basics of computer science

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: CBSE1115
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Basics of computer science
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - CBSE stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

keywords:

basic concepts of computer science, computer hardware and peripheral equipment, functions of operating systems, data interchange by computer networks, calculations in spreadsheet, basics of programming.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Teaching methods: lecture, specialist workshop

The lectures scope:

selected historical events associated with the development of computing, basic concepts - computer science key definitions, methods of preparing algorithms, structure and function of operating systems; computer hardware – basic components: motherboard, cpu, main memory, data storage devices; communication via computer networks.

The specialist workshop scope:

Calculations in spreadsheet: methods of solving mathematical problems applying relative and absolute references to cells, making decisions by IF function, presentation of calculation results by graphs, determining results of convergent series;

Introduction to programming - solving mathematical problems by preparing short programs in SCILAB.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Teach Yourself VISUALLY Word 2013. Elaine Marmel. 2013

2. Microsoft Excel 2016 Step by Step. Curtis Frye. 2016

3. Excel 2013 For Dummies. Greg Harvey. 2013

4. Scilab by Example. M. Affouf. 2012

5. Scilab (a Free Software to Matlab). Hema Ramchandran, Achuthsankar S. Nair. 2011

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Passing a course:

1. Checking the skills in calculations: application of functions to solve mathematical problems in a spreadsheet, conditional statement, graphs

2. Checking the skills in programming by preparing short programs to solve mathematical problems in Scilab applying: for, if, while instructions.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)