Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja budynków w ujęciu BIM

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BIM2S31017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja budynków w ujęciu BIM
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BIM stacjonarne II-go stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z cyklem życia obiektu budowlanego tzn. wzniesieniem, eksploatacją i rozbiórką przy wykorzystaniu technik BIM i FM. Nauczenie rozpoznawania problemów, które wpływają na utrzymanie budynku w jak najdłuższym czasie w poprawnej kondycji technicznej i eksploatacyjnej. Ugruntowanie umiejętności pozyskiwania i wykorzystania informacji naukowo-technicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Linczowski C., Stelmaszczyk G., Zabezpieczenie Eksploatacyjne, Remonty i Modernizacje Obiektów Budowlanych, Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2004

2. Kasznia D., Magiera J., Wierzowiecki P., BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017

3. Tomana M., BIM: innowacyjna technologia w budownictwie : podstawy, standardy, narzędzia, Kraków : PWB Media, 2016

4. Wiley and Ifma, BIM for Facility Managers, John Wiley & Sons, Inc, 2013

5. Zaleski S., Remonty Budynków Mieszkalnych : Poradnik : Praca Zbiorowa. Wyd.2 zm. ed., Arkady, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. Araszkiewicz K., Nowoczesne Techniki Cyfrowe Integrujące Projektowanie, Budowę i Zarządzanie Eksploatacją Obiektu Budowlanego, Świat Nieruchomości, vol. 1, no. 99, 2017, s. 61–66

2. Buczkowski W., Basińska M., Budownictwo Ogólne : Praca Zbiorowa. T.4, Konstrukcje Budynków, Arkady, 2009

3. Baryłka A., Baryłka J., Proces Eksploatacyjny Obiektów Budowlanych. Stan prawny na 20.04.2016 r. ed., Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Stankiewicz
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)