Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: BD8001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne doktoranckie III-go stopnia 4 rok 8 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kosior-Kazberuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kosior-Kazberuk
Prowadzący grup: Marta Kosior-Kazberuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kosior-Kazberuk
Prowadzący grup: Marta Kosior-Kazberuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kosior-Kazberuk, Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Butarewicz
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Butarewicz
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Maria Sulewska, Jerzy Szlendak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)