Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: AX07040
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Seminarium

Wymagania wstępne:

Ogólne wiadomości z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, grafiki inżynierskiej i zastosowania metod komputerowych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podst. ocen z prezentacji i udziału w dyskusji

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy nt. standardów opracowań badawczych, koncepcyjnych i projektowych w dziedzinie architektury krajobrazu, ich zawartości i układu. Metody korzystania ze źródeł. Sposoby prezentacji koncepcji i projektów.

Umiejętności właściwego korzystania ze źródeł, stosowania standardowego układu opracowania i jego prezentacji.

Metody dydaktyczne: Pokaz, dyskusja, metody problemowe

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Zasady prawidłowego doboru i cytowania źródeł. Zestawianie bibliografii.

2.Standardowy układ opracowania badawczego, koncepcyjnego i projektowego. Podział opracowania na części. Zawartość poszczególnych rozdziałów. Styl i formatowanie tekstu.

3.Dyskusja nad ogólną problematyką realizowanych prac.

4.Analiza i dyskusja szczegółowych koncepcji i proponowanych rozwiązań w poszczególnych pracach.

5.Metody wizualnej prezentacji wyników pracy

Efekty kształcenia:

Umiejętności korzystania ze źródeł, przedstawiania i dyskutowania wyników zgodnie ze standardami, korzystania z różnych form prezentacji.

Literatura:

a) podstawowa:

Czachorowski S. 2005. Jak napisać pracę magisterską.

b) uzupełniająca:

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Czubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dan Wołkowycki
Prowadzący grup: Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dan Wołkowycki
Prowadzący grup: Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)