Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu II

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06027
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie obiektów architektury krajobrazu II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wykład

Wymagania wstępne: zdolności plastyczne i wyobraźnia przestrzenna; znajomość podstawowych zasad kompozycji.

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się egzaminem (test).

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z zastosowaniem wybranych elementów roślinnych w urządzaniu obiektów architektury krajobrazu.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny; prace z zalecaną literaturą – podstawową i uzupełniającą.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Powierzchnie trawiaste w obiektach architektury krajobrazu.

2. Rośliny okrywowe.

3. Specyficzne obiekty architektury krajobrazu, w tym:

– Ogrody na dachach – dawniej i dziś; warunki i możliwości urządzania; pielęgnacja; dobór roślin; przykłady rozwiązań projektowych w Polsce i na świecie,

– Ogrody japońskie – zasady kompozycji; symbolika; roślinność,

– Domy-ogrody, czyli zielone fasady – znaczenie estetyczne i ekologiczne; dobór roślin.

4. Światło w ogrodzie. Kształtowanie ogrodu światłem.

Efekty kształcenia: umiejętność urządzania wybranych obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnego materiału roślinnego.

Literatura:

a) podstawowa:

Bartosiewicz A.1998. Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.

Neufert E. 1995. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydaw. Arkady, Warszawa.

Niemirski W. i współ. 1973. Kształtowanie terenów zieleni. Wydaw. Arkady, Warszawa.

Ogrody. Miesięcznik. Wydaw. Agora, Warszawa.

Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.

Zieleń Miejska. Wydaw. Abrys, Poznań.

b) uzupełniająca:

Haber B., Urbański P. 2005. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydaw. AR, Poznań.

Urbański P. 2002. Trawnik przez cały rok. Wydaw. Działkowiec, Warszawa.

Williams R. 2000. Piękne ogrody. Wydaw. Arkady, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Monika Anderson, Edyta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)