Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II B1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX02008A1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski II B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomośc jezyka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:rozwój wszystkich sprawności jezykowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka:

-praca zespołowa

-szkolenie

-uruchamianie i praca urządzeń

-opis wykonywanej pracy

-określanie planów na przyszłość

-aranżowanie spotkań służbowych

-email

-CV

-starania o pracę-ogłoszenia, interview

Zagadnienia gramatyczne:

-tryb rozkazujacy

- powtórzenie czasów :

present simple

present continuous

present perfect

past simple

-by+czasownik w formie gerund

-forma czasowników wyrażających zamiar

-użycie czasu present simple do opisu czynności

-użycie czasu present continuous do czynności bieżących i

planów

Efekty kształcenia:posługiwanie się językiem na poziomie B1 w obszarze komunikacji codziennejoraz w życiu zawodowym (teksty fachowe)

Literatura:

a) podstawowa:‘Techical English’Bavid Bonamy,

b) uzupełniająca:‘Are You Ready?’ Halina Bramska, Elżbieta

Sieńko

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Maria Topór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)