Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki komputerowe w projektowaniu w-1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AW4117
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe w projektowaniu w-1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kształcenia podstawowego; do wyboru

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena dwóch projektów, wykonanych w trakcie semestru przy użyciu ArchiCAD-a; plansza prezentująca projekty, pliki ArchiCAD, pliki wizualizacji w formacie jpg

Forma realizacji przedmiotu:

Pracownia komputerowa

Założenia i cele przedmiotu:

1. Poznanie zasad wykonywania koncepcji projektowych przy użyciu różnych mediów - rysunku odręcznego, kreślenia i modelowania 3D w programie ArchiCAD

2. Praktyczne opanowanie podstaw technicznych i metodologicznych pracy z programami CAD (2D i 3D) na przykładzie ArchiCAD-a

Metody dydaktyczne:

1. Krótkie wykłady - omówienie kluczowych zagadnień obsługi ArchiCAD-a

2. Ćwiczenia w pracowni komputerowej

3. Korekty projektów studenckich

4. Zaliczenie obsługi oprogramowania ArchiCAD na podstawie dwóch projektów

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wykonanie koncepcji i wizualizacji dwóch projektów:

a) Kompozycja I - BRYŁA

b) Kompozycja II - WNĘTRZE Z OKNEM I SIEDZISKIEM

2. Korekty projektów

3. Obsługa ArchiCAD-a w zakresie projektowania, kreślenia 2D i modelowania 3D

Efekty kształcenia:

Opanowanie umiejętności właściwego posługiwania się oprogramowaniem ArchiCAD w procesie tworzenia projektu i wykonywania wizualizacji projektu.

Literatura:

1. Podstawowa:

http://archicad.pl/

http://www.graphisoft.com/

2. Uzupełniająca:

Ślęk Rafał; ArchiCAD 8.1/9; 2006/07

Efekty uczenia się:

1. Poznanie podstawowych zasad kreacji form przestrzennych i wnętrz architektonicznych.

2. Poznanie podstawowych zasad stosowania oprogramowania ArchiCAD.

3. Poznanie podstawowych zasad wykonywania wizualizacji projektów.

4. Umiejętność zaprezentowanie zaprojektowanych kompozycji przestrzennych i prostych wnętrz architektonicznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie na ocenę dwóch projektów kursowych:

a) Kompozycja I - BRYŁA

b) Kompozycja II - WNĘTRZE Z OKNEM I SIEDZISKIEM

2. Dyskusja nad projektami, rozwój myśli projektowej.

3. Ocena wizualizacji projektów w formie cyfrowej.

4. Prezentacja i obrona projektów w formie wydruku, na forum grupowym.

5. Ocena wizualizacji projektów w formie planszy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Golba
Prowadzący grup: Małgorzata Golba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Koc
Prowadzący grup: Arkadiusz Koc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Koc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)