Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki komputerowe w projektowaniu

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AU4117
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe w projektowaniu
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

- ćwiczenia, do wyboru

Wymagania wstępne: AutoCAD 2D

Forma i warunki zaliczenia:

- ocena projektu kursowego wykonanego w trakcie semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- poznanie zasad wykonywania koncepcji projektowych przy użyciu różnych mediów - oprogramowania CAD, rysunku odręcznego, makiety i modelowania 3D

- praktyczne rozwinięcie pracy z programami CAD, i do modelowania 3D - i integracji tych narzędzi w procesie projektowania

Metody dydaktyczne:

- korekty projektów studenckich

- zaliczenie przejściowe koncepcji projektowej - prezentacja "analogowa" + makieta

- krótkie wykłady - omówienie kluczowych zagadnień komputerowego modelowania 3D

ćwiczenia w pracowni komputerowej

Pełny opis:

Treści programowe:

- wykonanie koncepcji projektu małej galerii sztuki

- korekty projektów

- obsługa oprogramowania do modelowania 3D

- zasady integracji rysunków CAD 2D i modelowania 3D

Efekty kształcenia:

opanowane umiejętności integracji różnych mediów w procesie kształtowania koncepcji projektowej w architekturze

Literatura:

a) podstawowa:

1. Babiuch, M., "AutoCAD 2007 i 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne", Helion, 2007

2. Pikoń, A., "AutoCAD 2007 PL", Helion, 2007

b) uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 118 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Golba
Prowadzący grup: Małgorzata Golba, Bogumił Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jakimowicz
Prowadzący grup: Adam Jakimowicz, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jakimowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Golba, Adam Jakimowicz, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Jakimowicz, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Koc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)