Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1765
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji studiów na kierunku Architektura krajobrazu poprzez poznanie działalności: biur projektowych, szkółek, firm zajmujących się projektowaniem ogrodów, producentów roślin, hodowli szklarniowej, Parków Narodowych, centrów ogrodniczych, instytucji badawczych oraz samorządowych różnych szczebli.

Pełny opis:

Czas trwania praktyki zawodowej:

Udział w praktykach - 4 tygodni - dla studiów stacjonarnych

Nakład pracy studenta związany z zajęciami praktycznymi wynosi minimum 180 godz.

Treści programowe:

Zakres prac wykonywanych w czasie praktyki powinien być dostosowany do profilu i charakteru działalności „zakładu pracy” i powinien obejmować szkolenie BHP oraz wybrane zagadnienia z zakresu:

• Zapoznanie się z zakresem działalności „zakładu pracy".

• Zapoznanie się z procedurami funkcjonowania „zakładu pracy", normami jakościowymi ISO, audytem, systemami zarządzania środowiskiem itp.

• Zapoznanie się procesem projektowym.

• Zapoznanie się nowymi technologiami stosowanymi „w zakładzie pracy".

• Udział w bieżącej działalności „zakładu pracy" (czynne uczestnictwo w procesie tj: procesie przygotowawczym, projektowym, wykonawczym, marketingiem zakładowym, zarządzania środowiskiem).

• Udział w procesie projektowym inwestycji architektury krajobrazu lub projektowania zieleni,

• Udział w procesie wykonawczym inwestycji architektury krajobrazu lub projektowania zieleni,

• Udział w procesie nadzoru inwestycji architektury krajobrazu lub projektowania zieleni,

• Udział w procesie modernizacyjnym inwestycji architektury krajobrazu lub projektowania zieleni, Udział w procesie konserwacyjnym obiektu przyrodniczego.

• Udział w procesie rolniczym lub leśnym istotnym dla architektury krajobrazu lub projektowania zieleni,

• Pełnienie funkcji pomocnika lub specjalisty w/w prac,

• Udział w badaniach z zakresu architektury krajobrazu lub projektowania zieleni (fauny, flory).

• Udział w badaniach hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych, gleboznawczych itp Udział w kursach specjalistycznych,

• Udział w pracach jednostek uczelnianych (np. prace techniczne, badania, budowa stanowisk dydaktycznych ) itp.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia praktycznego:

Realizacja programu praktyki zawodowej powinna zapewnić osiągnięcie przez studenta - praktykanta niżej wymienionych efektów kształcenia:

EK1 poznaje i stosuje zasady BHP w zakładzie pracy,

EK2 poznaje stosowane w zakładzie praktyczne technologie,

EK3 realnie uczestniczy w procesach inwestycyjnych/ przygotowawczych/ projektowych/ wykonawczych/ remontowych/ marketingowych

EK4 poznaje warunki przyszłej, rzeczywistej pracy,

EK5 poznaje realne problemy zawodowe,

EK6 potrafi współpracować w zespole na rzecz „zakładu pracy”,

EK7 przygotowuje sprawozdanie z odbytej praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki następuje:

na podstawie wypełnionych przez studenta i potwierdzonych przez Zakładowego Opiekuna Tygodniowych Kart Praktyk.

Komplet Tygodniowych Kart Praktyk stanowi weryfikację założonych efektów praktycznego kształcenia.

lub

poprzez złożenie wniosku o uznanie pracy zawodowej jako praktyki wraz z wymaganymi załącznikami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walery
Prowadzący grup: Maria Walery
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)