Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo ogrodowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1327
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogrodowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami wykonywania planów, projektów oraz budowy podstawowych typów obiektów małej architektury w ogrodzie.

Rodzaje budowli ogrodowych i małej architektury wokół domu. Podstawowe pojęcia: budowli ogrodowych (pergoli, pawilonów ogrodowych, altan, domków ogrodowych, ścieżek i patii, furtki, tarasów, werand) materiałów i elementów. Podstawy planowania, możliwości stosowania, aspekty prawne.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zasadami wykonywania planów, projektów oraz budowy podstawowych typów obiektów małej architektury w ogrodzie.

Rodzaje budowli ogrodowych i małej architektury wokół domu. Podstawowe pojęcia: budowli ogrodowych (pergoli, pawilonów ogrodowych, altan, domków ogrodowych, ścieżek i patii, furtki, tarasów, werand) materiałów i elementów. Podstawy planowania, możliwości stosowania, aspekty prawne.

Wykonanie projektu zagospodarowania działki rekreacyjnej przy budynku jednorodzinnym. Zaprojektowanie małej architektury - altana, grill stały, budynek gospodarczy, budowa stawu z możliwością pływania, oranżeria przy domu (lub jako oddzielna budowla w ogrodzie), oczko wodne z kaskadą, instalacja nawadniająca, oświetlenie w ogrodzie, maty grzewcze na podjeździe, ogrodzenie działki, śmietnik i trzepak, opcjonalnie biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Zaliczenie - projekt, obrona, kolokwium.

Literatura:

Podstawowa:

1) Mała architektura wokół domu: 150 projektów optymalnego wykorzystania przestrzeni. Warszawa MUZA 2008; 2) Breschke Joachim, Altany, pergole, pawilony ogrodowe. Warszawa: MULTICO 2008; 3) Himmelhuber Peter Warszawa, Wyd. RM 2009 Tarasy i altany: budowa i konserwacja; 4) Kominki, piece, grille ogrodowe: poradnik dla każdego Warszawa: "Arkady", 2006;

Uzupełniająca:

1) Squire David, Mały ogród: projekt, urządzanie, dekoracja i utrzymanie małego ogrodu: sadzenie i uprawa roślin, Warszawa: "Arkady" 2010; 2) Reid Grant W., From concept to form in landscape design. Hoboken: John Wiley a. Sons 2007.

Efekty uczenia się:

student: wymienia i klasyfikuje główne rodzaje budowli ogrodowych

poprawnie dokonuje wyboru budowli do modelowania przestrzeni użytecznej ogrodu

poprawnie wykonuje projekt obiektu małej architektury w ogrodzie

dobiera elementy architektury ogrodowej

stosuje zachowanie ładu przestrzennego w ogrodzie

przygotowuje prezentację zaprojektowanych obiektów

zna i stosuje zasady BHP w robotach ogrodowych

potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

Wykonanie projektu zagospodarowania działki - 40 pkt

Obrona tego projektu - 30 pkt

Kolokwium - 25 pkt

Bieżące korekty i dyskusja z prowadzącym o poszczególnych etapach wykonywania projektu - 3 pkt

Systematyczna praca i zaangażowanie na zajęciach -2 pkt

Łącznie można uzyskać 100 pkt maksimum.

Ocena bardzo dobra - 91 - 100 pkt

Ocena ponad dobra (cztery plus) - 81 - 90 pkt

Ocena dobra - 71 - 80 pkt

Ocena dość dobra (trzy plus) - 61 - 70 pkt

Ocena dostateczna - 50 - 60 pkt

Zdobycie mniej niż 50 punktów oznacza niezaliczenie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)