Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Concrete Technology

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: 19284104H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Concrete Technology
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr w języku angielskim
Przedmioty - BUD stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to: introduce classification, properties and testing of technical properties of concrete constituents, fresh and hardened concrete; teach how to select proper concrete constituents and design concrete composition; describe processes in concrete production.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course content: Aggregates for concrete and mortars. Mineral binders: cements, lime and gypsum. Additions and admixtures for concrete. Concrete according to the standard EN 206 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity. Properties of fresh and hardened concrete and their testing. Concrete mix design calculations. Technical processes in concrete production.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. EN 206 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity.

2. SIKA handbook in pdf.

3. Neville A.M., Properties of concrete, 5th edition, Pearson Education Ltd. 2011.

4. Neville A.M., Brooks J.J., Concrete Technology, 2nd edition, Trans-Atlantic Publications 2010.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

- familiarising students with legal regulations related to concrete as a structural material

- familiarising students with phenomena occurring during setting and hardening of concrete, mechanisms of admixtures and additions actions

- identifying processes and technological requirements in concrete production

- qualitative and quantitative selection of concrete constituents

- designing concrete mix proportions according to the specification

- evaluation of technical parameters of concrete in fresh and hardened state

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The course includes 16 teaching hours of lecture (theory) and 16 teaching hours of laboratory classes.

One teaching hours equals to 45 minutes.

A series of lectures to provide students with an overview of the main issues relating to the properties, uses and long-term performance of concrete. A series of laboratory classes covering the testing of aggregate and cement, the manufacture and testing of fresh and hardened concrete.

Evaluation: Lecture - final written test; Laboratory - completion of all laboratory tasks, final written test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 16 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)