Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji elementów budowlanych

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X31146
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji elementów budowlanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

materiały budowlane, technologia betonu, budownictwo ogólne, podstawy projektowania konstrukcji betonowych, podstawy projektowania konstrukcji metalowych, technologia robót budowlanych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - egzamin,

projekt - wykonanie i obrona projektu wytwórni,

laboratorium - wykonanie wszystkich ćwiczeń, opracowanie sprawozdań i zaliczenie wiadomości z każdego ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie technologii wytwarzania konstrukcji prefabrykowanych z betonu zbrojonego i niezbrojonego, drewna i metali oraz poznanie technologii produkcji elementów drobnowymiarowych.

Metody dydaktyczne:

wykłady, laboratorium, projekt

Pełny opis:

Treści programowe:

Ogólne zagadnienia przemysłowej produkcji elementów budowlanych. Technologia produkcji prefabrykatów z betonu. Technologia produkcji ceramiki budowlanej. Technologia produkcji elementów budowlanych z betonu komórkowego. Technologia produkcji wapienno piaskowych elementów budowlanych. Technologia produkcji prefabrykatów metalowych. Technologia produkcji prefabrykatów drewnianych. Recycling konstrukcji żelbetowych.

Efekty kształcenia:

Znajomość technologii wytwarzania konstrukcji prefabrykowanych z betonu zbrojonego i niezbrojonego, drewna i metali oraz znajomość technologii produkcji elementów drobnowymiarowych.

Literatura:

a) podstawowa:

Praca zbiorowa: Procesy przemysłowe w budownictwie mieszkaniowym. Arkady. Warszawa 1980.

Bołtryk M., Gusiew B.: Technologia formowania prefabrykatów betonowych. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej. Białystok 1990

Bołtryk M., Lelusz M.: Technologia konstrukcji prefabrykowanych. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej. Białystok 2004

Szymański E.: Technologia materiałów budowlanych. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej. Białystok 2003

b) uzupełniająca:

Wolfke S.: Technologia wyrobów wapienno-piaskowych. Arkady 1986

Skalamowski W.: Technologia materiałów budowlanych. Arkady 1972

Dom z betonu komórkowego. Poradnik pod redakcją J. Widery. WACETOB. Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)