Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X03305
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska, Krystyna Rauba, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Romuald Szeląg, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Mariusz Gnatowski, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Ireneusz Ligocki, Andrzej Plewa, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Broniewicz, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Robert Grygo, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Dorota Małaszkiewicz, Marek Motylewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Jolanta Prusiel, Krystyna Rauba, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Tadeusz Chyży, Krzysztof Czech, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Mariusz Gnatowski, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Jolanta Prusiel, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Romuald Szeląg, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Mirosław Broniewicz, Krzysztof Czech, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Edwin Koźniewski, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Władysław Gardziejczyk, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Krystyna Rauba, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Jolanta Prusiel, Beata Sadowska, Robert Stachniewicz, Jerzy Szlendak, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Romuald Szeląg, Adam Święcicki, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Władysław Gardziejczyk, Mariusz Gnatowski, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Krystyna Rauba, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Władysław Gardziejczyk, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Andrzej Plewa, Beata Sadowska, Zenon Szypcio, Viktar Tur, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Krystyna Rauba, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Romuald Szeląg, Jerzy Szlendak, Viktar Tur, Marta Wasilewska, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)