Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów II

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: NO4103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, fizyka, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów 1,

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - egzamin pisemny

projekt - projekty cząstkowe, zaliczenie pisemne

laboratorium - sprawozdania, wejściówki

Założenia i cele przedmiotu: celem nauczania jest nabycie umiejętności w zakresie: wyznaczania sił wewnętrznych w układach prętowych, identyfikowania przypadków wytrzymałościowych, wymiarowania przekrojów prętów ze względu na stan graniczny nośności i użytkowania, rozumienia różnicy między wymiarowaniem w stanie sprężystym i w plastycznym stanie granicznym, analizowania stateczności konstrukcji i jej elementów.

Metody dydaktyczne: wykład, projekt, laboratorium

Pełny opis:

Treści programowe:

złożone przypadki wytrzymałościowe – ściskanie mimośrodowe, rdzeń przekroju, zginanie ukośne, zginanie ze skręcaniem; stateczność prętów prostych; wyboczenie sprężyste i niesprężyste ; twierdzenia energetyczne; hipotezy wytrzymałościowe, płaski i przestrzenny stan naprężeń.

Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności w zakresie:

-wyznaczania ugięć belek metodą Clebscha, metodą momentów wtórnych, metodą Maxwella-Mohra

-projektowania przekrojów ściskanych mimośrodowo, zginanych dwukierunkowo

-projektowania prętów ściskanych z uwzględnieniem wyboczenia sprężystego i niesprężystego.

Wiedza w zakresie stosowania hipotez wytrzymałościowych oraz twierdzeń energetycznych (wstęp do konstrukcji statycznie niewyznaczalnych)

Literatura:

a) podstawowa:

1. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W.: Wytrzymałość materiałów. Cz.1 i 2, Warszawa, Arkady, 1986

2. Dyląg Z.,Jakubowicz A.,Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, t.I, Wyd. Naukowo-Techniczne., Warszawa, 2007

3. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

b) uzupełniająca:

1. Bandyszewski W.: Wytrzymałość materiałów : przykłady obliczeń. Cz.1 i 2. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008

2. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Zadania z wytrzymałości materiałów. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

3. Królak M., Gałkiewicz T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz.1 i 2, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Janusz Krentowski, Monika Mackiewicz, Jarosław Malesza, Damian Siwik, Sylwia Szerakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Projekt, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Projekt, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Projekt, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Projekt, 10 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 16 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski, Andrzej Leonczuk, Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)