Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L6041
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, ekonomika leśnictwa

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - kolokwium (test) - 2; wykłady - egzamin (test)

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP).

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Organizacja i zarządzanie; wstęp, podstawowe pojęcia. Historyczny zarys teorii zarządzania. Struktury organizacyjne. Kierowanie. Style kierowania. Planowanie. Podstawy planowania w organizacjach. Tworzenie planu finansowo-gospodarczego w PGL LP. Kontrolowanie. Zasady i rodzaje kontroli w PGL LP. Podejmowanie decyzji kierowniczych. System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP). Podstawy prawne działania PGL LP. Statut PGL LP. Podstawy organizacji i działalności w terenie. Podstawy rachunkowości. Sposoby ujmowania majątku gospodarczego. Zasady (polityka) rachunkowości PGL LP. Plan kont z komentarzem PGL LP. Klasyfikacja działalności PGL LP.

Efekty kształcenia:

Znajomość organizacji, zasad funkcjonowania i sposobów zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP).

Literatura:

a) podstawowa:

1. Buraczewski A. 2001. Zarys organizacji i zarządzania w gospodarstwie leśnym. AR Poznań.

2. Griffin R. W. 1998. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

3. Czermiński A. Grzybowski M. 1996. Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania. WSAiB. Gdynia.

4. Messner Z. 2003. Podstawy rachunkowości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice.

b) uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

2. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

3. Inne akty prawne, zarządzenia DGLP, Rozporządzenia MŚ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Greczuk
Prowadzący grup: Magdalena Greczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Greczuk
Prowadzący grup: Magdalena Greczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Snarski
Prowadzący grup: Sławomir Snarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Więckowska
Prowadzący grup: Magdalena Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Dardziński
Prowadzący grup: Antoni Dardziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)