Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy budownictwa przemysłowego

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L11144
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa przemysłowego
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Pełny opis:

Treści programowe:Ogólne zasady projektowania zakładów przemysłowych. Układy funkcjonalne wybranych zakładów produkujących.

Charakterystyka konstrukcji budynków przemysłowych, prefabrykowanych i monolitycznych. Konstrukcje hal, budynków parterowych i wielokondygnacyjnych. Budynki magazynowe otwarte i zamknięte. Elementy głównej konstrukcji nośnej i usztywnienia.

Konstrukcje wsporcze rurociągów przesyłowych i obudowa rurociągów podziemnych. Konstrukcje nośne

do transportu taśmociągami.

Kominy przemysłowe. Charakterystyka rozwiązań konstrukcjnych czopucha i trzonu. Obciążenia, metodyka analiz statycznych i osobliwości wymiarowania przekrojów krytycznych komina. projektowanie kominów murowanych, żelbetowych i stalowych.

Konstrukcje fundamentów pod maszyny.

Charakterystyki dynamiczne maszyn. Metoda projektowania fundamentów. Modele dynamiczne maszyn. Tłumienie drgań. Analizy dynamiczne zachowania się fundamentów. Wibroizolacja. Drgania ośrodka gruntowego.

Efekty kształcenia:

Literatura:

a) podstawowa:

J. Lipiński, Fundamenty pod maszyny, Arkady, Warszawa 1985

W. Mrozek, Budownictwo przemysłowe, cz. I i II, Białystok 1990

W. Włodarczyk, A. Kowalski, K. Pietrzak, Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych, Pol.W. 1995

b) uzupełniająca:

I. Kisiel, Budowle przemysłowe, t. XII Budownictwa betonowego, cz. I, Arkady, Warszawa 1970

I. Kisiel, Budowle przemysłowe, t. XII Budownictwa betonowego, cz. II, Arkady, Warszawa 1970

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gosk
Prowadzący grup: Wojciech Gosk, Paweł Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gosk
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Paweł Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąk
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąk
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Paweł Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)