Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo podziemne

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L01127
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo podziemne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat projektowania i wykonawstwa różnorodnych budowli podziemnych

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Pełny opis:

Treści programowe:

Klasyfikacja budowli podziemnych i ich funkcje komunikacyjne, transportowe i specjalne. Rodzaje wyrobisk. Charakterystyka wybranych budowli zrealizowanych, w tym podziemnych kolei miejskich. Wymagania ogólnobudowlane stawiane budowlom podziemnym. Pierwotny stan naprężeń w ośrodku gruntowym. Pojęcie górotworu. Stateczność wyrobiska w ośrodku skalnym. Zadania i potrzeby stosowania obudów. Interakcja obudowy i górotworu. Rodzaje konstrukcji obudów. Podstawowe technologie wykonywania obudów: sposoby odkrywkowe sposoby górnicze. Technologia drążenia tuneli tarczą w ośrodkach suchych i nawodnionych. Technika kesonowa. Koncepcje teoretyczne ustalania obciążeń na strop, ściany boczne i spąg obudowy wyrobiska. Samostateczność wyrobiska w postaci szybu. Parcie na obudowę szybu. Metody projektowania konstrukcji obudów sztywnych i wiotkich. Projektowanie kanałów miejskich wykonywanych w wykopach.

Efekty kształcenia:

Literatura:

a) podstawowa:

St. P. Glinicki, Budowle podziemne, Pol. Biał., Białystok 1994

H. Stamatello, Tunele i miejskie budowle podziemne,Arkady, Warszawa 1970

S. Gałczyński, Podstawy budownictwa podziemnego, Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2001

J. Bartoszewski, S. Lessaer, Tunele i przejścia podziemne w miastach, WKŁ, Warszawa 1971

b) uzupełniająca:

K. Furtak, M. Kędracki, Podstawy budowy tuneli, Wyd. P.K., Kraków 2005

E. Świst, Komunikacyjne i hydrotechniczne tunele podziemne, Bielsko Biała 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Paweł Dworzańczyk, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Wojciech Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąk
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąk
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)