Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General Building Engineering

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00216W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General Building Engineering
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to present students with: main elements and systems of buildings construction; principles of loads combinations; construction of selected elements of buildings; principles of preparation of engineering drawings of buildings with brick walls.

Requirements:

Required knowledge: Technical drawing & engineering graphics, Civil engineering materials,Strength of materials

Pełny opis: (tylko po angielsku)

L: Traditional building engineering. Classification of buildings. Elements of buildings and building structures. Spatial rigidity of buildings. Expansion joints. Technical specifications for buildings and their location according to Polish building law. Foundations. Building with brick walls. Chimney walls. Ceilings. Staircases. Steep and flat roofs. Roofings. Windows and doors. Insulations. Finishing elements.

C: Load combinations, calculation of loads. Simplified calculations of selected building elements.

P: Specification and technical drawings of a building built from bricks

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.

2. Allen E., Iano J.: Fundamentals of building construction: materials and methods. Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2004

3. Eurocodes: EC0, EC1, EC5

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student (graduate) has a basic knowledge regarding designing and construction of selected objects.

Student (graduate) knows standard rules, regulations and building codes.

Student (graduate) recognizes and classifies different construction objects.

Student (graduate) determines and combines loads acting on elements of construction objects.

Student (graduate) selects and applies construction materials in designed objects.

Student (graduate) prepares specification and technical drawings of simple construction objects.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A series of lectures to provide students with an overview of the issues relating to the main elements and systems of building construction, principles of load combinations; construction of selected elements of buildings. A series of classes covering actions on buildings, load calculations and calculation of simple structural elements. Project consisting in specification and technical drawings of a building built from bricks.

L - written exam; C - written evaluation; P – completion of the student's

project, written evaluation, defense of the student's project;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)