Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Special concretes and recycling of concrete structures

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00160S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Special concretes and recycling of concrete structures
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to prepare students to: distinguish different applications of concrete and recognize respective requirements; select proper constituents, design mix composition and test selected performance features of concretes for special applications; recognize and select typical processes in recycled aggregate concrete production (including production of recycled aggregate).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

High Performance Concrete; Rheology of concrete; Self Compacting Concrete; Architectural Concrete; Underwater Concrete; Fiber Reinforced Concrete; Reactive Powder Concrete; Concrete for pavements (Roller Compacted Concrete vs. PCC pavements); Polymer Modified Cement Concrete; Lightweight concretes; Demolition and reaycling of used concrete structurs; Recycled aggregate; Recycled aggregate concrete.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. P.-C. Aïtcin, High Performance Concrete, E&FN SPON, London 1998

2. Neville A.M., Properties of concete, 5th edition, Pearson Education Ltd. 2011.

3. Neville A.M., Brooks J.J., Concrete Technology, 2nd edition, Trans-Atlantic Publications 2010.

4. Sika Concrete Handbook 2013 (pdf)

5. The European Guidelines for Self-Compacting Concrete. Specification, Production and Use, 2005, EFNARC, www.efnarc.org

6. Siddique R., Khan M.I., Supplementary Cementitious Materials, Springer 2011

7. Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete, 2002, EFNARC, www.efnarc.org

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student (graduate) identifies requirements and production processes of special concretes.

Student (graduate) qualitatively and quantitatively selects concrete constituent materials of selected special concretes.

Student (graduate) evaluates technical parameters of selected special concretes.

Student (graduate) estimates composition and properties of old/used concrete.

Student (graduate) describes technical processes of recyclied aggregate concrete (RAC) production.

Student (graduate) identifies machines and dexices used for RAC production.

Student (graduate) uses Internet and other data bases.

Student (graduate) works in taeam .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)