Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Special concretes and recycling of concrete structures

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00160
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Special concretes and recycling of concrete structures
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

Subject Description:

Classification, properties, specific ingredients, testing methods, proportioning and production methods

of special concretes: High Performance Concrete, High Strength Concrete, Self Compacting Concrete,

architectural concrete, Reactive Powder Concrete, Fiber Reinforced Concrete

Education of skills to select special concrete constituents and calculate special concrete mix proportions.

Production, classification and properties of recycled aggregate. Basic technical processes of recycled

aggregate concrete (RAC) production.

Skills: Student identifies technological requirements and processes in production of concretes for

special applications qualitatively and quantitatively selects constituents for selected special concretes

evaluates technical properties of selected special concretes describes technological processes of RAC

production identifies machines and devices for RAC production.

Requirements:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)