Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Underground Structures

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00044
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Underground Structures
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

Nature of soils. Gravimetric and volumetric relationships. Physical parameters of soils. Soil classification. Laboratory and in-situ tests. Permeability. Effective and total stress. Strength of soils. Stress-strain behaviour. Stress distribution in the soil subbase. Limit states. Theory of consolidation. Saturated and non-saturated soils. Slope stability. Soil compacting. Pressure of soil on structure

Skills: Recognition of subsoil for design of foundation. Identification of physical and mechanical parameters of soils.

Requirements:

The students should have passed the subjects: General building, Soil mechanics, Foundation, Concrete structures, Metal structures

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)