Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Concrete Technology

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00020W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Concrete Technology
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aggregates for concrete and mortars. Mineral binders: cements, lime and gypsum. Mixing water for concrete. Additions and admixtures for concrete. Concrete according to the standard EN 206-1 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity. Properties of fresh and hardened concrete and their testing. Concrete mix design calculations. Technological processes in concrete production.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

The purpose of this module is to: introduce classification, properties and testing of technical properties of concrete constituents, fresh and hardened concrete; teach how to select proper concrete constituents and design concrete composition; describe processes in concrete production.

Requirements:

Required knowledge: Chemistry

Frame programme

Lectures:

Building aggregates.

Mineral binders.

Water for construction industry.

Additions and chemical admixtures for concrete.

Standardization and classification of concretes.

Technical properties and tests, quality control of concrete mixture and concrete.

Methods of concrete proportioning.

Basic technological processes of concrete production.

Laboratory exercises:

Building aggregates - graining

Gypsum and lime binders - gypsum initial setting time

Hydraulic binders - testing of cement class and setting times

Building mortars - mix proportioning and testing of mortar consistency

Concrete mix proportioning using paste method.

Concrete mix proportioning using Paszkowski's method.

Light-weight concrete proportioning and testing

Literatura: (tylko po angielsku)

1. EN 206-1 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity.

2. Neville A.M., Properties of concete, 5th edition, Pearson Education Ltd. 2011.

3. Neville A.M., Brooks J.J., Concrete Technology, 2nd edition, Trans-Atlantic Publications 2010.

4. Sika Concrete Handbook 2013 (pdf)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

- Student (graduate) applies legal regulations related to concrete

- Student (graduate) identifies phenomena occurring during setting and hardening of concrete, mechanisms of admixtures and additions actions

- Student (graduate) identifies processes and technological requirements in concrete productions

- Student (graduate) qualitatively and quantitatively selects concrete constituents

- Student (graduate) evaluates technical parameters of concrete in fresh and hardened state

- Student (graduate) uses Internet and other data bases

- Student (graduate) works in team

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture - written exam

Grade score:

3,0 - 51-60%

3,5 - 61-70%

4,0 - 71-80%

4,5 - 81-90%

5,0 - 91-100%

Laboratory -performance of all laboratory exercises included in syllabus, preparation of a written report from all laboratory exercises, written tests for all laboratory exercises (ranges of material for these tests are included in the last point of the reports).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)