Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy budownictwa komunalnego, hydrotechnicznego i komunikacyjnego

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: IŚ1S41028
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa komunalnego, hydrotechnicznego i komunikacyjnego
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji budynków, budowli hydrotechnicznych oraz konstrukcji drogowych. Umiejętność korzystania z odpowiednich źródeł oraz literatury dotyczących tematu w celu prawidłowego zaprojektowania danej konstrukcji.

Pełny opis:

Wykład: Podstawowe zagadnienia dotyczące elementów budynków i konstrukcji budowlanych. Współpraca z podłożem gruntowym. Rodzaje obciążeń działających na budynki.

Zagadnienia dotyczące podstaw budownictwa hydrotechnicznego –

rodzaje budowli służących gospodarce wodnej, m.in.: wałów

przeciwpowodziowych, jazów, śluz i zapór. Rodzaje oddziaływań na

konstrukcje hydrotechniczne.

Podstawy budownictwa komunikacyjnego –

elementy drogi, klasy i rodzaje dróg, roboty ziemne, rodzaje nawierzchni

konstrukcji drogowej, podstawowe zagadnienia projektowania dróg kołowych.

Projekt: Zaprojektowanie prostej konstrukcji z zakresu budownictwa

komunikacyjnego oraz budownictwa hydrotechnicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne.Tom 3. Elementy budynków. Podstawy

projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008..

2. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Bednarczyk S., Bolt A., Mackiewicz S., 2009: Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

4. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. Teoria i praktyka, WKiŁ, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

1. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009.

2. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006

3. Allen E., Iano J.: Fundamentals of building construction: materials and metods. Wyd. Hoboken,NJ: Wiley & Sons, c. 2004

4. Pisarczyk S., 2012. Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Efekty uczenia się:

EU1 - Zna i potrafi wymienić elementy konstrukcji

budynku oraz drogi, umie wymienić rodzaje budowli

hydrotechnicznych

EU2 - Zna zasady ustalania obciążeń działających

na konstrukcje budynków, konstrukcje

hydrotechniczne oraz budownictwa komunikacyjnego

EU3 - Potrafi zaprojektować proste konstrukcje z zakresu budownictwa komunikacyjnego oraz hydrotechnicznego

EU4 - Umie posługiwać się odpowiednią literaturą

i innymi źródłami w celu doboru odpowiednich

materiałów i metod do projektowania prostych

konstrukcji z zakresu budownictwa komunikacyjnego

oraz hydrotechnicznego

Metody i kryteria oceniania:

EU1 Zaliczenie wykładu

EU2 Zaliczenie wykładu, wykonanie i obrona projektu

EU3 Wykonanie i obrona projektu

EU4 Wykonanie i obrona projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wasil
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wasil
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)