Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General construction

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: CBSE3125
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General construction
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Założenia (prorekwizyty):

Civil engineering materials CBSE2121
Strength of materials CBSE2120
Technical drawing & engineering graphics CBSE2114

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to present students with: main elements and systems of buildings construction; principles of loads combinations; construction of selected elements of buildings; principles of preparation of engineering drawings of buildings built from bricks.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

L: Traditional building engineering. Classification of buildings. Elements of buildings and building structures. Spatial rigidity of buildings. Expansion joints. Technical specifications for buildings and their location according to Polish building law. Excavations. Foundations. Building walls in traditional technology. Chimney walls. Ceilings. Staircases. Steep and flat roofs. Roofings. Windows and doors. Insulations. Finishing elements.

C: Load combinations, calculation of loads. Simplified calculations of selected building elements.

P: Specification and technical drawings of a building buit from bricks

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.

2. Allen E., Iano J.: Fundamentals of building construction: materials and methods. Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2004

3. Eurocodes: EC0, EC1, EC5

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student (graduate) has a basic knowledge regarding designing and construction of selected objects

Student (graduate) knows standard rules, regulations and building codes

Student (graduate) recognizes and classifies different construction objects

Student (graduate) determines and combines loads acting on elements of construction objects

Student (graduate) selects and applies construction materials in designed objects

Student (graduate) prepares specification and technical drawings of simple construction objects

Student (graduate) uses Internet and other data bases

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture - written evaluation (four to five open questions)

Grade score:

3,0 - 51-60%

3,5 - 61-70%

4,0 - 71-80%

4,5 - 81-90%

5,0 - 91-100%

Project:

- Written evaluation No. 1 and No. 2

- Preparation and timely delivery of the project.

Final grade: weighted mean value of the grades obtained from two written evaluations and for the completed project. All partial grades have to be positive - minimum 3.0 (E).

Classes:

- Written evaluation

- Preparation and timely delivery of the exercise (calculations of loads, calculation of selected structural elements of the building, which is designed during project classes).

Final grade: weighted mean value of the grades obtained from the written evaluations and for the completed calculations. All partial grades have to be positive - minimum 3.0 (E).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)