Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie 3D konstrukcji przemysłowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: BIM2S21011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie 3D konstrukcji przemysłowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BIM stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami kształtowania konstrukcji przy użyciu technologii BIM. Nauczanie zagadnień dotyczących modelowania przestrzennego konstrukcji przemysłowych, w tym fundamentów blokowych, silosów, kominów i hal wysokiego składowania. Zapoznanie studentów z rozwiązaniami konstrukcyjnymi stosowanymi przy projektowaniu obiektów przemysłowych, w tym modelowania węzłów i połączeń.

Pełny opis:

Wykład:

Ogólna charakterystyka współczesnych konstrukcji przemysłowych żelbetowych, stalowych i murowanych. Obciążenia środowiskowe i przemysłowe w trakcie eksploatacji w tym wywołujących zmienne pola temperatur i drgania. Modelowanie oddziaływań w złożonych układach konstrukcyjnych, interpretacja analiz praktyczne wykorzystanie technologii BIM.

Pracownia specjalistyczna:

Zadania praktyczne w zakresie modelowania wybranych konstrukcji przemysłowych o różnych typach i przeznaczeniu w zakresie kształtowania geometrii, identyfikacji obciążeń, doboru materiału, weryfikacji rozwiązań a także przygotowanie rysunków technicznych – wykonawczych na podstawie modelu przestrzennego.

Literatura:

1. Włodarczyk W., Kowalski A., Pietrzak K.: Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995.

2. Tomana A.: BIM - Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, PWB Media, Kraków 2016

3. Kacprzyk Z.: Projektowanie w procesie BIM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020

4. Kowalski D., Urbańska-Galewska E.: Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021

5. Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 Atlas rysunków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

6. Lechman M.: Wolno stojące kominy żelbetowe: obliczanie i projektowanie według norm PN-EN. Wytyczne. Warszawa: Wydaw. Instytutu Techniki Budowlanej, 2010.

7. Praca zbiorowa (Ślęczka L.): Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1, Polskie Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 2013

8. Praca zbiorowa (Bródka J.): Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 2, Polskie Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 2015

9. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

10. Opracowanie BIM Standard PL (lider PZPB, partnerzy: PZiTB, SARP Warbud, Budimex, PORR, Skanska, Peri), 2020

Efekty uczenia się:

Zna zasady konstruowania i modelowania wybranych obiektów budownictwa przemysłowego. Zna techniki i narzędzia stosowane przy modelowaniu obiektów z wykorzystaniem BIM oraz potrafi z nich skorzystać. Potrafi zastosować wariantowe rozwiązania techniczne oraz dokonać ich analizy w zależności od konstrukcji przemysłowej. Potrafi tworzyć i analizować dokumentację techniczną. Potrafi ocenić i wybrać najbardziej optymalne narzędzie (oprogramowanie) do rozwiązania problemu technicznego. Wyciąga wnioski z analiz problemów poznawczych i praktycznych w kwestii modelowania oraz szuka rozwiązań tychże problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gosk, Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Wojciech Gosk, Marcin Gryniewicz, Jan Klimasara, Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)